CCA

Waarom dit initiatief van het CCA
close

Het CCA (Cannabis Consumenten Adviesplatform) biedt u deze kaart van coffeeshops in Nederland aan.

Omdat we een flink deel van het werk hebben uitbesteed kunnen we vooralsnog niet instaan voor de juistheid van alle gegevens.

Deze website is een parodie op wietvrij.nl en is een initiatief van David Rietveld en Koen Martens. Beiden zijn actieve GroenLinksers, en net als GroenLinks vinden ze dat teelt en gebruik van cannabis gelegaliseerd moet worden. Het afstandscriterium geldt op dit moment in een flink aantal gemeenten. Een verdere aanscherping en uitbreiding zou het aantal coffeeshops drastisch reduceren. Cannabisgebruikers, -telers en -verkopers worden op die manier onnodig gecriminaliseerd.

Deskundigen zijn het eens over het het feit dat het gebruik van softdrugs niet automatisch leidt tot het gebruik van harddrugs, dat de invloed van softdrugs op schoolprestaties te verwaarlozen is - zeker in vergelijking met alcoholgebruik, en dat op dit moment het alcoholgebruik onder jongeren het grootste gezondheidsrisico is. Het verband tussen cannabisgebruik en psychische stoornissen is niet wetenschappelijk aangetoond.